Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

65. lecie powstania Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej

Jak co roku, 17 stycznia, w dzień utworzenia IV Kliniki Chorób Wewnętrznych, a więc późniejszego Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie, uczniowie i uczniowie uczniów jej założyciela – prof. Zdzisława Askanasa spotkali się przy jego grobie na warszawskich Powązkach.
W tym roku – w związku z 65. rocznicą utworzenia Kliniki, w spotkaniu wziął udział również JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) – prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś. Wraz z Kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM – prof. dr. hab. med. Grzegorzem Opolskim, podzielili się z uczestnikami spotkania refleksjami na temat tej wielkiej postaci w historii Uczelni, a także podkreślili wartość kultywowania wieloletniej tradycji. Prof. Grzegorz Opolski podziękował JM Rektorowi za obecność na tegorocznym spotkaniu.
Kwiaty i znicze na grobie złożyli pracownicy i przedstawiciele wielu ośrodków kardiologicznych wywodzących się z Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej: Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie (prof. Jerzy Korewicki), Kliniki Kardiologii CMKP (doc. Tomasz Jaxa-Chamiec), Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego (prof. Wojciech Braksator) oraz I Katedry i Kliniki Kardiologii (prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. med. Filip M. Szymański, dr med. Katarzyna Tymińska-Sędek, dr med. Agnieszka Serafin, dr med. Paweł Balsam ze studentami z Koła Naukowego działającego przy Klinice, przedstawiciel doktorantów – lek. Mariusz Tomaniak).
W godzinach przedpołudniowych, również zgodnie z coroczną tradycją, odwiedzono groby trzech uczniów prof. Zdzisława Askanasa na cmentarzu w Pyrach: prof. Leszka Ceremużyńskiego, prof. Jerzego Kucha i prof. Tadeusza Kraski. W tej części obchodów brali udział również Dziekan i Prodziekan II Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. med. Marek Kuch i prof. dr hab. med. Artur Mamcarz, a także prof. dr hab. med. Krystyna Ceremużyńska-Cedro i dr hab. med. Bronisław Bednarz z CMKP.
Na obu spotkaniach uczczono też pamięć niedawno zmarłego prof. Zygmunta Sadowskiego – kolejnego przedstawiciela Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej, wieloletniego konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii. Aktualny skład tej wielkiej Szkoły Askanasowców przypomina infografika zamieszczona poniżej –autorstwa prof. Krzysztofa J. Filipiaka – będąca „genealogią samodzielnych pracowników naukowych” Szkoły Askanasa.

Czytaj dalej »

Konferencja „Mentoring w położnictwie”

12 stycznia br. w Auli Centrum Dydaktycznego odbyła się konferencja na temat mentoringu – nowoczesnej metody nauczania, której dotyczy międzynarodowy projekt „Implementation of Dedicated Education Units in Europe – iDEUS-EU”.

II Spotkanie Współpracy Naukowej WUM i UW

10 stycznia odbyło się II Spotkanie Współpracy Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego pracownicy naukowi obu uczelni prezentowali zakres tematyczny realizowanych badań oraz omawiali potencjalne możliwości współpracy.

Wykład dr. hab. Marcina Grabowskiego

9 stycznia br. w XXIII Liceum Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika odbył się pierwszy w tym roku kalendarzowym wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w programie patronackim naszej Uczelni.

Wyłoniono pełny skład Komisji Bioetycznej na kadencję 2018-2020

9 stycznia 2018 roku ukonstytuował się skład Komisji Bioetycznej działającej przy naszej Uczelni na kadencję 2018-2020. Komisję powołuje Jego Magnificencja Rektor WUM, co uczynił 21 grudnia 2017 roku Zarządzeniem nr 142/2017, ale jej przewodniczącego i wiceprzewodniczacego wybierają spośród siebie sami członkowie komisji. 

Porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy WUM a UW

8 stycznia br. na Wydziale Fizyki UW doszło do podpisania umowy w sprawie międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Z ramienia naszej Uczelni porozumienie parafował JM Rektor – prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, zaś w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego JM Rektor – prof. UW dr hab. Marcin Pałys.

Nasza badaczka laureatką konkursu grantowego

Dr n. biol. Agnieszka Graczyk-Jarzynka z Zakładu Immunologii I Wydziału Lekarskiego otrzymała dofinansowanie w ramach XVI konkursu Polpharmy na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Tematem tegorocznej edycji był rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback