Ogłoszenia dla studentów

Studenci - dzielcie się z nami informacjami!

Drodzy Studenci!
Stanowicie ważną część naszej społeczności akademickiej, dlatego chcemy Wam zaprosić do dzielenia się z nami informacjami na temat aktualnych wydarzeń związanych z Waszą studencką działalnością! Prosimy o przesyłanie informacji na temat Waszych naukowych sukcesów (np. wyróżnień/ nagród w konkursach krajowych bądź międzynarodowych), przełomowych badań prowadzonych przez Was lub przez koła naukowe, w których działacie, aktywności społecznej lub edukacyjnej świadczonej na rzecz mieszkańców miasta/ kraju/ społeczności lokalnej. Chcielibyśmy dzielić się tym wszystkim zarówno wewnątrz uczelni, jak i na jej zewnątrz, publikując na stronie internetowej www.wum.edu.pl oraz w miarę możliwości w oficjalnych kanałach społecznościowych WUM: Facebook, LinkedIn, Instagram oraz YouTube.
Jeśli jest coś, czym chcielibyście się podzielić, piszcie: biip@wum.edu.pl


Pozdrawiamy,
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Konkurs dla studentów i doktorantów "Application of 3d printing, augmented reality/ virtual reality in cardiology, interventional cardiology and cardiovascular imaging"

Organizatorzy 20go kongresu „New Frontiers in Interventional Cardiology” zapraszają studentów oraz doktorantów studiów medycznych do wzięcia udziału w konkursie  "Application of 3d printing, augmented reality/ virtual reality in cardiology, interventional cardiology and cardiovascular imaging".

Zgłoszenie do udziału w Konkursie odbywa się poprzez wysłanie pracy pisemnej pt. „APPLI-CATION OF 3D PRINTING, AUGMENTED REALITY/VIRTUAL REALITY IN CARDIOLOGY AND INTERVENTIONAL CARDIOLOGY”, w których Aplikujący rozwinie temat proponowanego rozwiązania/technologii do szerokiego użycia w dziedzinie kardiologii oraz kardiologii interwencyjnej, pod adres office@nfic.pl oraz podpisany zaakceptowany regulamin naboru wraz z oświadczeniami o spełnieniu kryteriów formalnych. Szczegóły poniżej.

Zaproszenie

Zgłoszenie

UWAGA: Uczestnicy konkursu są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej kongresu

Fulbright open lectures at the Medical University of Warsaw

The Polish-U.S. Fulbright Commission and the Medical University of Warsaw are pleased to invite for a series of guest lectures conducted by Fulbright grantees and alumni.

The lectures will be conducted in English and will showcase variety of topics and discplines, from fine arts and theatre to history and politics. Participation is free of charge and open to everyone. No registration is required.

Date and time: Lectures will take place once a week, on Fridays at 5:00 PM.

Venue: Medical University of Warsaw, ul. Żwirki i Wigury 61.

More: https://www.facebook.com/events/431084050877382/?event_time_id=43108406…


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny mają przyjemność zaprosić na cykl wykładów otwartych prowadzonych przez stypendystów i absolwentów Programu Fulbrighta.

Wykłady, prowadzone w j. angielskim, będą się odbywały w piątkowe popołudnia semestru zimowego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tematyka wykładów będzie odzwierciedleniem spektrum zainteresowań badawczych i dziedzin reprezentowanych przez Fulbrightczyków – od sztuk pięknych, przez historię i politologię po nauki ścisłe.

Wykłady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Wstęp jest bezpłatny, nie wymagamy wcześniejszej rejestracji.

Więcej: https://fulbright.edu.pl/wyklady-otwarte-wum/

 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzone w wodzie metodą Halliwick

Fundacja Rozwoju WUM we współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM zapraszają na zajęcia prowadzone przez Instruktorów Koncepcji Halliwick. Każdy z certyfikowanych instruktorów jest związany ze studiami fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zajęcia dedykowane są dzieciom z różnymi schorzeniami takimi jak: Zespół Downa, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, MPD i inne choroby nerwowe oraz nerwowo-mięśniowe, a także dzieciom po pierwszych, traumatycznych przejściach z wodą.

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania.

Zajęcia prowadzone metodą Halliwick odbywają się w grupach, ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora. W terapii wykorzystywane są różne formy aktywności w wodzie, przede wszystkim zabawy i gry, mające na celu przystosowanie psychiczne do środowiska wodnego, naukę kontroli oddechu, zachowania równowagi, a także swobodnego poruszania się w wodzie.

Zalety zajęć w wodzie:

 • normalizacja napięcia mięśniowego
 • zwiększenie ruchomości w stawach
 • poprawa wydolności organizmu
 • poprawa samooceny i wzrost pewności siebie
 • budowanie relacji w grupie
 • opanowanie lęku przed wodą
 • poprawa nastroju i samopoczucia

Zajęcia odbywać się będą na basenie w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM.

Liczba zajęć: 10

Czas trwania zajęć: 60 minut (w tym 45 minut w wodzie)

Liczba miejsc: 12 dzieci

Terminy zajęć: 7:30-8:15 lub 8:15-9:00 w każdą sobotę od 9.11.2019 do 25.01.2020 (z wyłączeniem 28.12 oraz 04.01)

Koordynator projektu: Justyna Tucholska

Koszt zajęć wynosi: 800 zł za 10 zajęć
Opłaty należy wnosić na konto Fundacji: Bank Milenium S.A. 77116022020000000325407549

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o wysłanie zgłoszeń najpóźniej do 04.11.2019 r. na adres: fundacja.rozwoju@wum.edu.pl

 

 

Spacer pt. „Na zawsze zapamiętani"

Muzeum Historii Medycyny WUM zaprasza…

Po sierpniowej wizycie akademików na Starych Powązkach nadszedł czas na odwiedziny grobów warszawskich lekarzy i farmaceutów na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Ze względu na zbliżający się dzień Wszystkich Świętych zapraszamy w sobotę 26 października o godz. 11.00 na spacer pt. „Na zawsze zapamiętani.”, po kolejnej słynnej stołecznej nekropolii by zapalić świeczki na grobach profesorów m.in.: embriologa Mieczysława Konopackiego, kardiologa Zdzisława Askanasa, fizjologa Andrzeja Trzebskiego i dermatologa Mariana Grzybowskiego. Odwiedzimy także wspólnie miejsca spoczynku rektorów Marcina Kacprzaka (Akademia Medyczna w Warszawie) i Józefa Ujejskiego (Uniwersytet Warszawski). Tradycyjnie zwrócimy uwagę na uniwersyteckie zwyczaje pogrzebowe, dzieje akademickiej medycyny i farmacji w Warszawie oraz wskażemy najciekawsze symbole sztuki cmentarnej.

Czas zwiedzania do 2 godz. zegarowych. Spotkanie przy bramie bocznej Cmentarza Wojskowego (od strony parkingu), ul. Powązkowska 43/45.

http://muzeum.wum.edu.pl/spacer-pt-na-zawsze-zapamietani-po-cmentarzu-w…

 

Bezpłatne warsztaty z lekarzem psychiatrą i lekarzem medycyny paliatywnej

 

W ramach projektu „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych” w semestrze zimowym 2019/2020 zapraszamy na zajęcia dotyczące klinicznych aspektów medycznych w praktyce, prowadzone przez profesjonalnych specjalistów klinicznych - lekarza psychiatrę i psychoterapeutę oraz anestezjologa - specjalistę medycyny paliatywnej oraz wizyty studyjne w placówkach medycznych.

Zajęcia skierowane są do studentów:

5 i 6 rok jednolite studia: Lekarski
4 i 5 rok jednolite studia magisterskie: Fizjoterapia
2 i 3 rok studia licencjackie: Pielęgniarstwo, Położnictwo, elektroradiologia, logopedia, dietetyka, zdrowie publiczne, audiofonologia, ratownictwo medyczne
1 i 2 rok studia magisterskie: pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, położnictwo, logopedia dietetyka, zdrowie publiczne, fizjoterapia

Zajęcia są bezpłatne dla studentów. Za udział w zajęciach studenci otrzymują certyfikaty uczestnictwa. Projekt realizowany jest pod patronatem Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbary Górnickiej.

Szczegóły na stronie: komunikacja.wum.edu.pl

 

Nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu "Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020"

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór doktorantów oraz kadry akademickiej do projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w ramach Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Zapraszamy doktorantów oraz kadrę akademicką, którzy w dniach 29.03.2019 r. - 08.04.2019 r. złożyli ankiety zapotrzebowania na krótkie formy kształcenia w ramach programu PROM, do potwierdzenia swojego udziału w projekcie.

W ramach projektu można uzyskać finansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o charakterze międzynarodowym, związanych z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową, tj. m.in:
- aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk),
- pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej / pracy naukowej,
- udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, szkoleniach, warsztatach, stażach zawodowych, wizytach studyjnych,
- udział w szkole letniej/szkole zimowej.
- udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

 Wymagania:

 • Status osoby jako doktoranta,
 • Status osoby jako kadry akademickiej,
  • Zgodność zaplanowanych działań z zakresem pracy doktorskiej czy badań naukowych prowadzonych w ramach przewodu doktorskiego,
  • W przypadku kadry akademickiej zgodność wybranych aktywności z zakresem pracy naukowej.

 Procedura kwalifikacyjna:

 1. Nabór trwa od dnia 07.10.2019 r do dnia 21.10.2019 r.
 2. Zgłaszający jest zobowiązany przesłać podpisany wniosek rekrutacyjny oraz deklarację uczestnictwa na adres: awn@wum.edu.pl lub złożyć osobiście w Dziale Wsparcia Projektów (pokój 105 CBI) w terminie do 21.10.2019 r.
 3. Lista uczestników zostanie udostępniona 8.11.2018 roku w Dziale Wsparcia Projektów.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do Projektu zobowiązani będą zawrzeć z Uczelnią umowę uczestnictwa w Projekcie.
 5. Dokumentacja zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.wum.edu.pl i www.pnitt.wum.edu.pl


Regulamin Rekrutacji do projektu PROM w roku akademickim 2019/2020

Wniosek rekrutacyjny do projektu PROM

Deklaracja uczestnictwa w projekcie PROM

Wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem Projektu z załącznikami

Tab. 1 Ryczałtowe stawki kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, kosztów opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu

Tab. 2 Ryczałtowe stawki kosztów utrzymania

 

Kontakt: Dział Wsparcia Projektów, CBI, pokój 105, Tel. 22 572 08 24