Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Październik 2017

16.10.2017 - 19.10.2017
Dziedziniec Dialogu
Archidiecezja Warszawska, Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Kultury m. st. Warszawy
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
19.10.2017
Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich oraz dyplomów absolwentom kierunku ratownictwo medyczneWNoZ
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula B, godz. 13:00
19.10.2017 - 21.10.2017
V Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE
Warszawa
Lentewenc Sp. z o.o.
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
20.10.2017 - 21.10.2017
IV Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawów i Artroskopii
Hotel Mercure, Warszawa
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
20.10.2017 - 21.10.2017
Konferencja Naukowa „Miejsce Hipertermii w Polskiej Medycynie”
Piekary Śląskie
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
21.10.2017 - 22.10.2017
I Międzynarodowa Studencka Konferencja Neuropsychiatryczna
Studenckie Koło Naukowe im. prof. Jana Mazurkiewicza przy Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii WUM
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
22.10.2017 - 25.10.2017
IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa "Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa w Polsce i na Ukrainie"
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Wojewódzkie Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Lwowie, Zakład Ratownictwa Medycznego WUM, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
23.10.2017
Otwarcie Studenckiej Strefy Relaksu
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, poziom -1
27.10.2017 - 28.10.2017
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

Serdecznie zapraszamy na drugą konferencję z cyklu „Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Tegoroczne, dwudniowe spotkanie złożone będzie z trzech części:

1) naukowo-badawczej – skupiającej naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;

2) dydaktycznej – obejmującej wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;

3) warsztatowo-szkoleniowej – skierowanej głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

W programie m.in.:

  • wykłady zaproszonych gości, m.in. prof. Elizabeth Rider (Uniwersytet Harvarda),
  • obrady w sesjach tematycznych, dotyczących medycznych i humanistycznych aspektów rozmowy z pacjentem, perspektyw rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce, a także metod nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych
  • sesja studencka (w sobotę 28.10.2017)
  • sesja plakatowa dla studentów i młodych badaczy komunikacji
  • warsztaty Zbigniewa Kowalskiego o trudnych sytuacji w rozmowie z pacjentem i Edyty Palki o przekazywaniu niepomyślnych wiadomości w medycynie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Abstrakty wystąpień i plakatów nie dłuższe niż 300 słów prosimy przysyłać do 15 września 2017 r. na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, udział w sesjach oraz w wybranym warsztacie, przerwy kawowe, dwa obiady.

http://komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl/

Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny, zespół Języka medycznego RJP PAN, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Listopad 2017

06.11.2017
Wykład "Bezpieczeństwo pacjenta - aspekty kliniczne i prawne w Polsce i na świecie"
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, ul. Oczki 1, sala im prof. Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego

Wykład ma charakter otwarty.

Plakat

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego I Wydziału Lekarskiego.
07.11.2017
I Konferencja szkoleniowo-naukowa "Edukacja w cukrzycy"
Aula A, Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Warszawa

Tematyka konferencji:

- Edukacja społeczeństwa i prewencja cukrzycy

- Organizacja edukacji diabetologicznej

- Modele edukacji w opiece diabetologicznej

- Zalecenia w opiece diabetologicznej

- Nowoczesne technologie i telepielęgniarstwo w diabetologii

- Rozwój prestiżu  zawodu pielęgniarki, edukatora ds. diabetologii

- Systemy wsparcia a jakość życia pacjentów z cukrzycą

Wstęp wolny

Szczegółowe informacje

Zakład Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
08.11.2017
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula A
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
11.11.2017
39. Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland – I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neurologiczna
Olsztyn

Ideą tego spotkania jest przedstawienie dorobku naukowego młodych naukowców, wymiana doświadczeń oraz prezentacja wyników najnowszych badań naukowych i osiągnięć w zakresie neurologii, neurochirurgii i dziedzin pokrewnych.
Podczas Konferencji odbędą się ciekawe wykłady i warsztaty prowadzone przez autorytety w dziedzinie neurologii, neurochirurgii i nie tylko. Organizatorzy umożliwiają również prezentację osiągnięć młodych naukowców (w formie wystąpienia ustnego lub e-posteru) w ramach Konkursu Studenckich Prac Naukowych – dla zwyciężców przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji: www.zd.ifmsa.pl/konferencja
Kontakt: konferencja@zd.ifmsa.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
17.11.2017 - 19.11.2017
I Interdyscyplinarny Konkurs Akademickiego Ruchu Naukowego - IKONA 2017

Szczegółowe informacje na stronie http://ikona.edu.pl.

Fundacja Fundusz Pomocy Studentom we współpracy m.in. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.
22.11.2017
Uroczystość wręczenia dyplomów lekarza absolwentom II Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski w Warszawie, godz. 14.00
II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
30.11.2017
Uroczysta Promocja lekarzy dentystów, doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, godz. 16:00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
30.11.2017 - 02.12.2017
Międzynarodowa konferencja rynologiczna RhinoForum 2017
Sound &Garden Hotel Airport, ul. Żwirki i Wigury 18

Szczegółowe informacje http://forumrynologiczne.pl/#wstep

Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM,Sekcja Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi

Grudzień 2017

01.12.2017
III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Bezpieczeństwo Pacjentów"
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Aula A
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
01.12.2017 - 02.12.2017
Konferencja "Ophthalmology in Practice 2017"
Warszawa
Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
01.12.2017 - 02.12.2017
Sympozjum - "XIII Mazowieckie Dni Chirurgiczne"
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel , Ożarów Mazowiecki
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
04.12.2017
XXVII Sesja Noblowska I Wydziału Lekarskiego
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie godz.17:00
I Wydział Lekarski
13.12.2017
Uroczystość wręczenia dyplomów lekarza absolwentom I Wydziału Lekarskiego
Filharmonia Narodowa, godz. 17:00
I Wydział Lekarski WUM
21.12.2017
Wigilia Ogólnouczelniana
Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 12:00

Kwiecień 2018

14.04.2018
III Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa "Innowacje w Onkologii"
SKN Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
JM Rektor WUM -prof. Mirosław Wielgoś
18.04.2018 - 19.04.2018
Dziesięciolecie Warszawskich Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
Zakład Żywienia Człowieka
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
19.04.2018
I Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej
Sekcja Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego I metabolizmu POLSPEN, Zakład Dietetyki Klinicznej
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
20.04.2018
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - XII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. ks. Trojdena 2a

XII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ - Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI
TEMAT WIODĄCY: FIZJOTERAPIA W MEDYCYNIE SPORTOWEJ I SPORCIE

Pierwszymi autorami PRAC ORYGINALNYCH powinni być studenci (również studiów doktoranckich).  Przewidziana jest sesja tematów wolnych oraz sesja plakatowa.


Uczestnictwo BEZPŁATNE.

www.wiosna.wum.edu.pl    wiosnazfizjo@wum.edu.pl 

Studenckie Koło Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Czerwiec 2018

09.06.2018
III Konferencja "Cukrzyca odmieniana przez przypadki"
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
21.06.2018 - 23.06.2018
XXIV Naukowo-Szkoleniowa Konferencja PTN
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
26.06.2018
Uroczysta Promocja doktorów nauk i doktorów habilitowanych I Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski w Warszawie, godz. 17:00

 

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback