Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie robocze w sprawie federalizacji UW i WUM z reprezentacją Senatorów WUM i Przewodniczącą Senackiej Komisji Nauki WUM

We wtorek, 27 sierpnia, reprezentacja Senatorów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Przewodnicza Senackiej Komisji Nauki WUM spotkali się, aby wysłuchać sprawozdania prof. Krzysztof J. Filipiaka - przewodniczącego Rektorskiego zespołu ds federalizacji WUM-UW. Omówiono dotychczasowe ustalenia dotyczące federalizacji oraz kwestie dalszej współpracy międzyuczelnianej, także w kontekście spotkań z Senatorami UW zaplanowanych na wrzesień tego roku.

Prof. Krzysztof J. Filipiak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, a także Koordynator Zespołu ze strony WUM, powstałego w grudniu 2018 r., omówił dotychczasowe przygotowanie koncepcji przyszłej federacji oraz założeń do jej statut.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. Lidia Rudnicka - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju od października  2019 r., obecna Prodziekan ds. Nauki I Wydziału Lekarskiego, kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii, prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, kierownik Zakładu Biochemii i Farmakogenomiko oraz Katedry Biochemii i  Chemii Klinicznej, prof. Rafał Płoski - kierownik Zakładu Genetyki Medycznej, prof. Piotr Węgrzyn - Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu, kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii oraz prof. Hanna Szajewska - Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Nauki, kierownik Kliniki Pediatrii. W końcowej fazie spotkania do uczestników dołączył JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, odpowiadając na dodatkowe pytania, które narodziły się na spotkaniu.

UW i WUM, w ramach federacji, współpracować będą w ramach 3 głównych platform: badawczej, infrastrukturalnej oraz transferu technologii. Uczelnie maja m.in.: wspólnie realizować projekty naukowe, prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. 

Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym 16 października 2018 r. federalizacja ma zacząć działać w nowym roku akademickim, po uchwaleniu projektu statutu federacji i zatwierdzeniu go przez Ministerstwo Nauki.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Federalizacja spotkanie WUM 01.jpg
Federalizacja spotkanie WUM 02.jpg
Federalizacja spotkanie WUM 03.jpg
Federalizacja spotkanie WUM 04.jpg
Federalizacja spotkanie WUM 05.jpg
Federalizacja spotkanie WUM 06.jpg
Federalizacja spotkanie WUM 07.jpg
Federalizacja spotkanie WUM 08.jpg
Federalizacja spotkanie WUM 09.jpg
Federalizacja spotkanie WUM 10.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter