Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Trzebskiego

28 listopada 2018 roku w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym odbyła się sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Andrzeja Trzebskiego – zmarłego w 2017 roku wybitnego fizjologa, byłego Dziekana Wydziału Lekarskiego, Prorektora naszej Uczelni, wieloletniego Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka.

Profesor Andrzej Trzebski urodził się w 1928 roku. Był związany z naszą Uczelnią od momentu rozpoczęcia studiów na Wydziale Lekarskim w 1946 roku aż do roku 2003. Jednak nawet potem był stale obecny w życiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczestnicząc w uroczystościach akademickich.

Profesor w latach 1970-1972 był Prodziekanem Wydziału Lekarskiego, zaś w latach 1973-1975 pełnił funkcję Dziekana tegoż Wydziału. Od 1977 do 1984 roku stał na czele Instytutu Nauk Fizjologicznych. W latach 1981-1984 był Prorektorem Akademii Medycznej ds. Nauki. W roku 1990 został wybrany na członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności, a w 1994 – na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Przez ponad 30 lat (1967-1998) kierował Katedrą i Zakładem Fizjologii Człowieka. W 2000 roku Uniwersytet Jagielloński nadał prof. Andrzejowi Trzebskiemu godność doktora honoris causa.

Sesję, na którą zaprosili Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie prof. Tomasz Hryniewiecki, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN prof. Witold Rużyłło oraz Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM dr Adam Tyszkiewicz, poprowadził prof. Mieczysław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością władze naszej Uczelni: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy prof. Barbara Górnicka, prof. Krzysztof J. Filipiak, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski. Przybyli również m.in. prof. Marek Krawczyk – były Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Witold Rużyłło – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN, doktor honoris causa naszej Uczelni z roku 2017, prof. Grzegorz Opolski – Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, dr Adam Tyszkiewicz – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM.

W programie sesji znalazło się sześć wystąpień:

  • prof. Mirosław Wielgoś: „Twórcza kariera akademicka Profesora Trzebskiego”,
  • prof. Ewa Szczepańska-Sadowska (w latach 1998-2012 Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM): „Profesor Andrzej Trzebski – nestor polskiej fizjologii”,
  • prof. Gianfranco Parati (University of Milan-Bicocca and San Luca Hospital, Milan, Italy): „Blood pressure variability: mechanism and clinical implications”,
  • prof. Krzysztof Narkiewicz (Kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego): „Odruchy z chemoreceptorów w stanie zdrowia i chorób układu sercowo-naczyniowego”,
  • prof. Aleksander Prejbisz (Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii): „Układ współczulny a katecholaminy – spojrzenie na wtórne postacie nadciśnienia”,
  • prof. Andrzej Januszewicz (Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii): „Układ współczulny a ryzyko sercowo-naczyniowe”.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja fotografii, dokumentów i medali związanych z życiem prof. Andrzeja Trzebskiego, znajdujących się w zbiorach Muzeum Historii Medycyny WUM.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM

Konferencja prof. Trzebski01.jpg
Konferencja prof. Trzebski02.jpg
Konferencja prof. Trzebski03.jpg
Konferencja prof. Trzebski04.jpg
Konferencja prof. Trzebski05.jpg
Konferencja prof. Trzebski06.jpg
Konferencja prof. Trzebski07.jpg
Konferencja prof. Trzebski08.jpg
Konferencja prof. Trzebski09.jpg
Konferencja prof. Trzebski10.jpg
Konferencja prof. Trzebski11.jpg
Konferencja prof. Trzebski12.jpg
Konferencja prof. Trzebski13.jpg
Konferencja prof. Trzebski14.jpg
Konferencja prof. Trzebski15.jpg
Konferencja prof. Trzebski16.jpg
Konferencja prof. Trzebski17.jpg
Konferencja prof. Trzebski18.jpg
Konferencja prof. Trzebski19.jpg
Konferencja prof. Trzebski20.jpg
Konferencja prof. Trzebski21.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter