Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki "Nasza Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość"

29 maja br. w Auli Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość  – pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym”. Spotkanie zostało zorganizowane przez zakłady pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu, Ministerstwo Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Odział Mazowiecki. Honorowy patronat nad Konferencją objęli JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 

Spotkanie poprowadziła dr Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego. W gronie znamienitych gości, których powitała, znaleźli się m.in.: Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krystyna Ptok - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Madajczyk - Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,  Barbara Kaczmarska - przedstawicielka Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, prof. Piotr Węgrzyn - Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa, dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekana ds. Oddziału Zdrowia Publicznego, oraz dr hab. Łukasz Czyżewski - konsultanta wojewódzki ds. pielęgniarstwa, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Słowo wstępne wygłosił prof. Piotr Małkowski, który podkreślił wysoką jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w naszej Uczelni. Życzył także organizatorom i uczestnikom wydarzenia udanych obrad.

Dr Grażyna Wójcik omówiła szczególny charakter wydarzenia, którego tematyka skupiała się  na prezentacji dorobku merytorycznego i sukcesów wielkich pielęgniarek, przełamujących stereotypy i działających w trudnych historycznie czasach oraz przedstawieniu profesji pielęgniarskiej od czasów przeszłych do teraźniejszości. Pani doktor określiła pielęgniarki największym zasobem kadrowym w systemie opieki zdrowotnej i zaznaczyła, że powinny wykonywać swój zawód w oparciu o odpowiednie przygotowanie, edukację i autorytety. Dr Grażyna Wójcik wprowadziła w problematykę budowania profesjonalnej pozycji pielęgniarek w polskim systemie opieki zdrowotnej. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Józefa Szczurek-Żelazko zapoznała uczestników Konferencji ze strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, wymieniając przyszłe działania Ministerstwa Zdrowia i planowane zmiany w systemie kształcenia i rozwoju zawodowym pielęgniarek w Polsce, zmierzające w efekcie do podniesienia prestiżu profesji pielęgniarskiej.

Zofia Małas w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie odpowiedniej obsady pielęgniarskiej, ratującej życie pacjenta oraz zwróciła uwagę na postrzeganie pielęgniarek w społeczeństwie. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała również życzenia zdrowia oraz satysfakcji zawodowej  wszystkim zgromadzonym na sali pielęgniarkom i położnym. 

Do życzeń dołączyli również inni  - wyjątkowi goście uroczystości - dzieci z warszawskiego Przedszkola "Misio".

Podczas Konferencji głos zabrały także: Krystyna Ptok - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz mgr Elżbieta Madajczyk - Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sympozjum składało się z trzech Sesji Wykładowych oraz Sesji Plakatowej. 

Pierwszej Sesji Wykładowej przewodniczyły: dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek (Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego), dr Małgorzata Marcysiak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie), Krystyna Wolska-Lipiec (Komisja Historyczna przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego) oraz dr Grażyna Wójcik. Ta część spotkania dotyczyła osobowości, dorobku zawodowego i systemu wartości polskiej pielęgniarki i prekursorki pielęgniarstwa Hanny Chrzanowskiej.

Sesja II, pod przewodnictwem dr hab. Łukasza Czyżewskiego (Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego), dr Grażyny Dykowskiej (Zakład Zdrowia Publicznego) i dr Zofii Sienkiewicz (Zakład Pielęgniarstwa Społecznego) poświęcona była m.in. koordynacji opieki, koncepcji pracy z pacjentem i samodzielności zawodowej pielęgniarek, które przedstawione zostały jako koordynatorki promocji i profilaktyki zdrowotnej. 

Tematem III Sesji była rola pielęgniarek jako liderów zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym. W tej części spotkania prelegenci skupili się m.in. na zagadnieniu opieki długoterminowej w systemie świadczeń zdrowotnych, ordynacji lekowej w praktyce pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i wyjaśnieniu roli pielęgniarek w opiece geriatrycznej. Wskazane zostały również nowe zadania dla pielęgniarek, wynikające z Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Sesją III kierowały: dr Bożena Majchrowicz (konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych), dr Mariola Pietrzak (Zakład Pielęgniarstwa Społecznego) oraz dr Anna Leńczuk-Gruba (Zakład Pielęgniarstwa Społecznego). 

Duże zainteresowanie gości wzbudziła Sesja Plakatowa zatytułowana "Osobowość w Pielęgniarstwie - Nasza Przeszłość i Teraźniejszość", której przewodniczyli: dr Rafał Maciąg, dr Ewa Kobos i mgr Barbara Knoff (Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego).

Konferencja zakończyła się debatą ekspercką z udziałem przedstawicieli decydentów, konsultantów i liderów pielęgniarstwa. Wnioski z Debaty zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia i kluczowym partnerom w obszarze rozwoju pielęgniarstwa.

Dominika Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback