Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta prof. Johna Bisslera - światowej sławy eksperta w dziedzinie stwardnienia guzowatego

14 lutego br. w Szpitalu Pediatrycznym WUM odbyło się spotkanie z prof. Johnem Bisslerem, pediatrą i nefrologiem dziecięcym, autorytetem w dziedzinie stwardnienia guzowatego, kierownikiem Oddziału Nefrologii Dziecięcej oraz Centrum Stwardnienia Guzowatego w Le Bonheur Children’s Hospital w Memphis (USA) oraz profesorem w Klinice Pediatrii w Uniwersytecie Tennessee Health Science Center.

Wizyta rozpoczęła się w Klinice Neurologii Dziecięcej oraz Klinice Nefrologii i Pediatrii, gdzie prof. Bissler odwiedził dzieci chore na stwardnienie guzowate. Następnie, na spotkaniu z lekarzami obydwu Klinik, w ramach zespołu interdyscyplinarnego, zaprezentowano i przedyskutowano przypadki kliniczne pacjentów oraz omawiano prowadzone prace badawcze i projekty.

W trakcie otwartej sesji wykładów poświęconej stwardnieniu guzowatemu, prof. Sergiusz Jóźwiak - kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej, wprowadził słuchaczy w temat stwardnienia guzowatego oraz aktualnych wytycznych dotyczących leczenia przeciwpadaczkowego. Następnie prof. John Bissler wygłosił wykład zatytułowany "Tuberous sclerosis renal diseases" którego tematem były nefrologiczne manifestacje stwardnienia guzowatego oraz aktualnie prowadzone badań molekularnych i możliwości terapeutycznych. Spotkanie zakończyła dr Elżbieta Radzikowska, która omówiła, powiązany ze zmianami nerkowymi problem choroby płuc – limfangioleiomiomatozy – występującej u pacjentów, a w szczególności pacjentek, ze stwardnieniem guzowatym.

Wizyta zaowocowała licznymi dyskusjami, wymianą doświadczeń i wiedzy, planami dalszej współpracy klinicznej i naukowej, a także umocnieniem współpracy pomiędzy Klinikami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie opieki nad pacjentami ze stwardnieniem guzowatym.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: neurolodzy dziecięcy, nefrolodzy, radiolodzy, onkolodzy oraz studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Organizatorami wydarzenia była Klinika Neurologii Dziecięcej oraz Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Oprac. Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_8677.jpg
IMG_8699.jpg
IMG_8703.jpg
IMG_8721.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube