Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

WUM na gali 30-lecia programu Erasmus

„ERASMUS otwiera umysły i zmienia życie” – to hasło przewodnie uroczystej gali, która odbyła 24 listopada br. w teatrze Capitol z okazji 30-lecia programu Erasmus. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 200 zaproszonych przedstawicieli różnych uczelni. Z ramienia WUM w uroczystości udział wzięła prof. dr hab. Anna Barańczyk-Kuźma - Uczelniany Koordynator programu Erasmus.

W trakcie gali odbyła się debata oksfordzka z udziałem studentów, której hasło brzmiało „Semestr na Erasmusie to najlepszy semestr w trakcie studiów” oraz debata zatytułowana „Marzenia, sukcesy i perspektywy rozwoju – jak udział w Erasmusie wpłynął na zainteresowania, pasje, ścieżkę kariery, plany życiowe”. W trakcie gali głos zabrała również dyrektor biura szkolnictwa wyższego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Beata Skibińska. Podsumowaniem wszystkich wystąpień była konkluzja, iż „ERASMUS to największy sukces Unii Europejskiej”.

Polska przystąpiła do PROGRAMU w 1998 roku i w tym samym roku nasza Uczelnia, jako jedna z pierwszych, wysłała swoich studentów na studia zagraniczne. Od tego czasu Programu Erasmus działa na AM/WUM nieprzerwanie. Obecnie  w ciągu roku wysyłanych jest ok. 200 studentów zaś przyjmowanych 100. W ubiegłym roku WUM został uhonorowany pierwszą nagrodą EDUInspiracje (Nagroda Edukacyjna Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) za  projekt „Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo Wyższe”. Od początku działania Programu koordynatorem, a obecnie także pełnomocnikiem Rektora ds. Programu Erasmus jest prof. dr hab. Anna Barańczyk-Kuźma. Dzięki zaangażowaniu i aktywności osób zajmujących się prowadzeniem Programu, nasza Uczelnia jest nie tylko bardzo wysoko oceniana przez studentów/uczestników Programu, ale corocznie otrzymuje znaczne fundusze przyznawane przez Komisję Europejską (za ostatni rok to 470 tys. EURO).

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube