Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie Editors’ Club, wybór dra hab. Daniela Młocickiego, prof. PAN na koordynatora Klubu

16 października odbyło się drugie spotkanie członków Editors’ Club – grupy powołanej w 2016 r. i zrzeszającej pracowników naszej Uczelni, będących redaktorami naczelnymi lub też zastępcami redaktorów naczelnych czasopism z listy filadelfijskiej. Inicjatorem i gospodarzem posiedzenia był Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak.  

Zaproszenie na spotkanie przyjęli redaktorzy 13 indeksowanych czasopism, choć nie wszyscy mogli być obecni, oraz Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Irmina Utrata. Uczestniczyli w nim także: Koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - Michał Cegiełkowski oraz Kierownik Biura Informacji i Promocji - Agnieszka Stępień.

Obrady otworzył prof. Krzysztof J. Filipiak, przedstawiając zebranym dwie zasadnicze zmiany, jakie nastąpiły od ostatniego spotkania grupy: ukazanie się nowej listy filadelfijskiej i związana z tym aktualizacja listy członków Editors’ Club.

Grupę Editors' Club stanowi obecnie 15 osób reprezentujących 13 czasopism:

 • prof. Lidia Rudnicka - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology – IF 3,528
 • prof. Mariusz Ratajczak - Stem Cell Reviews and Reports – IF 2,967
 • prof. Hanna Szajewska - Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - IF 2,799
 • prof. Andrzej Górski - Archivum Immunologiae et Therapie Experimentalis - IF 2, 040
 • dr hab. Łukasz Szarpak - Medicine (Baltimore) – IF 1,804
 • prof. Krzysztof J. Filipiak - Kardiologia Polska - IF 1,341
 • prof. Tomasz Bednarczuk – Endokrynologia Polska – IF 1,341
 • prof. Krzysztof Zieniewicz, prof. Wojciech Lisik, prof. Piotr Małkowski – współredaktorzy naczelni - Annals of Transplantation - IF 1, 252
 • dr hab., prof. PAN – Daniel Młocicki - Acta Parasitologica - IF 1, 160
 • prof. Urszula Demkow - Central European Journal of Immunology - IF 0, 776
 • prof. Aleksander Mazurek - Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research – IF 0,745
 • prof. Tadeusz Wróblewski - Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques - IF 0,493
 • dr Bohdan Starościak - Postępy Mikrobiologii - IF 0, 311

Następnie, redaktorzy przedstawili zwięzłą informację o charakterze i historii prowadzonych przez nich czasopism oraz nakreślili aktualną sytuację wraz z przewidywaniami i propozycjami rozwoju na przyszłość. Na szczególną uwagę, w kontekście budowy silnej pozycji naukowej naszej Uczelni, zasługują słowa prof. Andrzeja Górskiego. Pan Rektor Andrzej Górski podkreślił istotne znaczenie pozycji tytułu periodyku w danej grupie tematycznej, która nie zawsze idzie w parze z przyznanym wysokim indeksem cytowań, a ma wpływ na prestiż czasopism naukowych. Obecni na spotkaniu redaktorzy naczelni dyskutowali również o ilości i jakości zgłaszanych prac, współczynniku odrzuceń, konkurencyjności i znaczeniu liczby periodyków w danych dziedzinach. Podnieśli kwestię autocytowań oraz omówili działania zmierzające do podniesienia wartości IF kierowanych przez nich czasopism.

Podczas posiedzenia Editors’ Club prowadzący zaproponował powołanie Koordynatora grupy, którym został - jednogłośnie wybrany - dr hab., prof. PAN Daniel Młocicki.   

Ponadto, podczas spotkania dyr. Irmina Utrata zaproponowała przygotowanie filmu promującego 12 wybranych tytułów.

Tradycyjnie, spotkanie uwieczniono pamiątkowym zdjęciem uczestników. 

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback