Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rektorzy uczelni medycznych popierają postulaty Porozumienia Rezydentów OZZL

- Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych poparła uchwałą z dnia 11 października 2017 r. postulat Porozumienia Rezydentów października OZZL dotyczący zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego, a tym samym formalnego zagwarantowania społeczeństwu reformy systemu ochrony zdrowia, która zapewni poprawę warunków kształcenia, pracy i płacy w tym obszarze – informuje prof. Mirosław Wielgoś Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek KRAUM.

Żądania Porozumienia Rezydentów OZZL stanowią odzwierciedlenie stanowiska KRAUM dotyczącego konieczności wzrostu środków na kształcenie lekarzy, będących nieodzownym elementem systemu ochrony zdrowia. Kształcenie przed- i podyplomowe kadr medycznych wymaga dofinansowania, bowiem pamiętać należy, że przyszłych lekarzy uczą także lekarze, którzy oprócz świadczenia usług zdrowotnych prowadzą działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą. Konieczność udzielania świadczeń przez lekarzy w kilku podmiotach leczniczych, przekraczanie dobowej liczby godzin pracy to sytuacja, która jest wynikiem wieloletniego niedofinansowania systemu zdrowia i kształcenia. Konsekwencją jest emigracja zarobkowa personelu lekarskiego i powstające niedobory kadrowe” – napisano w Uchwale KRAUM.

Podejmowane przez resort zdrowia działania, mające na celu zreformowanie ww. obszarów są nieskuteczne, gdyż nie niosą za sobą wzrostu nakładów. Przyznawanie uprawnień do kształcenia na kierunku lekarskim uczelniom niemedycznym i zwiększanie limitów przyjęć także nie przyczyni się do poprawy, gdyż nie towarzyszy im wzrost środków przekazywanych uczelniom i podmiotom leczniczym. KRAUM wielokrotnie postulował o podwyższenie wskaźnika kosztochłonności kształcenia w obszarze nauk medycznych i odrębne finansowanie szpitali klinicznych, które są podstawowym ogniwem w procesie nauczania kadry medycznej. Na uczelniach ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniej bazy klinicznej, pozwalającej na pełną realizację standardów nauczania, co przy aktualnym stanie finansowania nie jest możliwe. Wprowadzenie praktycznego nauczania klinicznego na ostatnim roku studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym we wnioskowanych przez resort zdrowia nisko liczebnych grupach także będzie niewykonalne przy utrzymaniu dotacji na dotychczasowym poziomie. Istniejący stan rzeczy wpływa na bezpieczeństwo opieki zdrowotnej oraz na jakość kształcenia. Ministerstwo Zdrowia winno podjąć skuteczne działania w celu poprawy sytuacji, będącej przedmiotem trwającego protestu” – napisali Rektorzy skupieni w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Uchwała KRAUM w sprawie poparcia postulatów Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego LekarzyMarta Wojtach
rzecznik prasowy WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube