Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego

11 października br. odbyła się Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii. Uroczyste ślubowanie złożyło ponad 600 studentów rozpoczynających kształcenie na tym Wydziale.

Uroczystość, której przewodniczył Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. Marek Kuch, rozpoczęła się wykonaniem pieśni Gaude Mater Polonia oraz Hymnu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W immatrykulacji uczestniczyli: reprezentujący JM Rektora Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji - prof. Wojciech Braksator, Prodziekan ds. Studenckich I, II,i III roku I WL - prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Władze Dziekańskie II WL; Prodziekan (I-III roku) - dr hab. Magdalena Malejczyk, Prodziekan (IV-VI roku) - prof. Artur Mamcarz, Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim - prof. Bożena Werner, Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii - dr hab. Dariusz Białoszewski oraz kierownicy jednostek i nauczyciele akademiccy prowadzący kształcenie na II Wydziale Lekarskim. Zaproszenie gospodarzy przyjęli także: Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów - dr Zbigniew Wroński, Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii - dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka oraz Dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego - dr Jarosław Rosłon.

Dziekan Wydziału, zwracając się do głównych bohaterów uroczyści - nowo przyjętych studentów, wyraził się z uznaniem o ich pracy i trudzie, które poprzedziły dostanie się na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zapewnił, że rozpoczynają naukę na jednej z najlepszych Uczelni w kraju. Prof. Marek Kuch poprosił młodzież akademicką o godne traktowanie pacjentów, zwłaszcza zaś przestrzeganie tajemnicy lekarskiej. Słowa powitania w wydziałowej rodzinie jak i całej uczelnianej społeczności skierował także do studentów English Division.

W imieniu JM Rektora głos zabrał prof. Wojciech Braksator. Zwracając się do immatrykulowanych stwierdził, że Warszawski Uniwersytet Medyczny jest Uczelnią, która pomoże urzeczywistniać marzenia i realizować plany. Podkreślił, że naszą kadrę stanowią doskonali specjaliści, którzy będą wprowadzać studentów w tajniki wykonywanych przez siebie zawodów. Wyrażając nadzieję, że studenci staną się kiedyś elitą w swoich środowiskach, podkreślił konieczność pielęgnowania przez nich podstawowych humanistycznych wartości. Witając w społeczności akademickiej studentów English Division wyraził nadzieję, że sprostają wyzwaniom, zaś studia stworzą liczne okazje pozwalające zaspokoić ich intelektualną ciekawość.

Do zgromadzonych, w imieniu Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zwrócił się także dr Zbigniew Wroński. Gratulując fizjoterapeutom wyboru profesji, zaznaczył, że będą oni reprezentować zawód zaufania społecznego.

Centralnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania, które odebrał Dziekan Wydziału.

Studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas rekrutacji złożono gratulacje. Wszyscy nowo przyjęci otrzymali z rąk prof. Marka Kucha okolicznościowe pinsy stanowiące emblemat II WL.

Wykład inauguracyjny zatytułowany, „Dokąd idziesz medyku młody?”. „Quo vadis medicus juvenis? Where do You go young medic?” wygłosił prof. Bogdan Ciszek – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Nowych członków społeczności akademickiej przywitał także Carlo Bieńkowski - Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów II WL oraz Justyna Pordzik – przedstawicielka Samorządu Studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór pod dyrekcją Daniela Synowca. Uczelniani muzycy wykonali mini recital składający się ze standardów muzyki popularnej.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter