Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Rozpoczęcie roku akademickiego na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym

10 października br. odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na najmłodszym Wydziale naszej Uczelni. Uroczystości poprowadziła Dziekan WLD - prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.

Podczas wtorkowej immatrykulacji oficjalnie do społeczności akademickiej zostali włączeni studenci I roku kierunku lekarsko-dentystycznego, technik dentystycznych, specjalności higiena stomatologiczna, studenci English Dentistry Division oraz słuchacze Studium Doktoranckiego.

W uroczystości uczestniczyli: reprezentujący JM Rektora – prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju; Władze Wydziału: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych; prof. Michał Ciurzyński – Prodziekan ds. Nauki; prof. Kazimierz Szopiński – Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą, prof. Sylwia Słotwińska – kierownik Studium Doktoranckiego WLD; przewodniczący Rad Pedagogicznych poszczególnych kierunków oraz reprezentanci jednostek prowadzących kształcenie studentów  pierwszego roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym.

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska zwracając się do głównych bohaterów uroczystości wyraziła radość z ich sukcesu rekrutacyjnego, który jest owocem wytężonej pracy. Zapewniła, że Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z najlepszych Uczelni w kraju, zaś Wydział Lekarsko–Dentystyczny, mimo swojej krótkiej historii, jest jednostką o wyrobionej  marce i silnej pozycji naukowej, o czym świadczą czołowe miejsca w prestiżowych rankingach i sukcesy absolwentów zdających Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Stwierdziła że, Uczelnia może zapewnić nowo przyjętym nie tylko wsparcie nauczycieli akademickich, ale również możliwość korzystania ze świetnej infrastruktury. Wspominała również o ważnej, z punktu widzenia Wydziału, inwestycji jaką jest budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii. 

Słowa gratulacji skierował do immatrykulowanych także prof. Krzysztof. J. Filipiak. Podkreślając dorobek i osiągnięcia Wydziału, zauważył, iż rozpoczynający kształcenie dołączą do środowiska, które jest ambitne, otwarte i dające wielkie możliwości rozwoju. Tworzą je osoby, które kochają to co robią i chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Prorektor zapewnił, że kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią nie tylko świetni naukowcy – czego potwierdzeniem jest ich pozycja w rankingu 100 naukowców WUM o największym dorobku publikacyjnym, ale również znakomici nauczyciele zawodu, praktycy, którzy na co dzień leczą chorych.
Wszystkim nowo przyjętym, życzył aby spotkali na swojej drogi wspaniałych nauczycieli akademickich, a w dalszej perspektywie promotorów i opiekunów. Wyraził także nadzieję, że studia spełnią ich oczekiwania  oraz będą czasem radości i nawiązywania głębszych relacji.

Podczas uroczystości wyróżniono studentów reprezentujących Wydział podczas Centralnej Inauguracji Roku Akademickego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji. Wręczono także akty powołania do pocztu sztandarowego sześciorgu studentom.

Ślubowanie od studentów odebrała prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, od doktorantów prof. Sylwia Słotwińska, zaś od studentów English Dentristy Division  - prof. Kazimierz Szopiński.

Do nowych studentów z wyrazami gratulacji zwrócił się Przewodniczący Zarządu Samorządu Wydział Lekarsko-Dentystycznego – Seweryn Bocheński.

Wykład inauguracyjny zatytułowany "Stomatologia integralna częścią medycyny" wygłosił prof. Piotr Pruszczyk - kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej.

Uroczystość uświetnił występ uczelnianego Chóru pod dyrekcją Daniela Synowca. Nasi muzycy wykonali utwory będące standardami muzyki popularnej.

 

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube