Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość zasadzenia Dębów Rektorskich

3 października br. odbyła się uroczystość symbolicznego zasadzenia Dębów Rektorskich. Sześć młodych drzewek, umiejscowionych wcześniej na trawniku przy Centrum Dydaktycznym WUM od strony Szpitala Pediatrycznego, od dziś nosić będą imiona: Jerzy, Tadeusz, Andrzej, Leszek, Marek, Mirosław.

Wydarzenie poprzedziło uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W deszczowej scenerii pomysłodawca projektu Rektor prof. Mirosław Wielgoś przywitał byłych Rektorów naszej Uczelni: prof. Tadeusza Tołłoczkę (lata 1990-1996), prof. Andrzeja Górskiego (1996-1999), prof. Marka Krawczyka (2008-2016) oraz Panią Eugenię Szczerbań reprezentującą prof. Jerzego Szczerbania (1979-1981) i dr hab. Bożenę Czarkowską-Pączek przybyłą w zastępstwie prof. Leszka Pączka (2005-2008).

Sadzenie odbywało się w obecności przedstawicieli Władz Rektorskich trwającej kadencji: prof. Barbary Górnickiej, prof. Jadwigi Turło, prof. Krzysztofa J. Filipiaka, dr. hab. Wojciecha Braksatora. Przybyli reprezentanci poszczególnych Wydziałów, m.in.: Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Prodziekani II WL prof. Bożena Werner i dr hab. Dariusz Białoszewski, Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński, Prodziekani WF prof. Grażyna Nowicka i dr hab. Joanna Kolmas, Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Prodziekani WNoZ dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek i prof. Piotr Węgrzyn.

Profesor Mirosław Wielgoś w kilku słowach przybliżył ideę zasadzenia Dębów Rektorskich, podkreślił, że pomysł ten wpisuje się w strategię Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako uczelni promującej zdrowy styl życia. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Marek Krawczyk i prof. Andrzej Górski.

Podczas spotkania zasadzono Dęby Rektorskie: Jerzy, Tadeusz, Andrzej, Leszek, Marek, Mirosław, których Patronami są poszczególni rektorzy naszej Uczelni.   

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny

001.jpg
002.jpg
003.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback