Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ na drodze uzyskania międzynarodowej akredytacji APHEA

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Oddział Zdrowia Publicznego może rozpocząć postępowanie o uzyskanie międzynarodowej akredytacji APHEA (Agency for Public Health Education Accreditation). Nasza Uczelnia otrzyma na ten cel dofinansowanie w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”. Środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Europejski Funduszu Społeczny. 

Uzyskanie przez Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ międzynarodowej akredytacji APHEA, będącej jednocześnie potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych w tej jednostce, umożliwi i ułatwi realizację długofalowej strategii umiędzynarodowienia Oddziału i podniesie jego międzynarodową konkurencyjność.  

Otrzymanie  międzynarodowej akredytacji APHEA pozwoli Oddziałowi Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na dołączenie do grona prestiżowych uczelni posiadających tę akredytację. Proces akredytacji rozpocznie się już na początku 2018 roku.

Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA) z siedzibą w Brukseli została utworzona z inicjatywy pięciu europejskich agend związanych wyznaczaniem kierunków rozwoju kształcenia kadr oraz prowadzenia badań naukowych w obszarze europejskiego zdrowia publicznego. Jest jedyną europejską instytucją udzielającą międzynarodowej akredytacji uczelniom i szkołom wyższym prowadzącym kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne. APHEA akredytuje również wszystkie formy kształcenia podyplomowego (CPD - Continuing Professional Development), mające na celu rozwijanie kompetencji zawodowych i kompetencji społecznych niezbędnych do podejmowania i utrzymywania zatrudnienia w obszarze zdrowia publicznego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube