Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Warszawski Uniwersytet Medyczny na XXI Festiwalu Nauki

Nasza Uczelnia była jednym z organizatorów Festiwalu Nauki, który po raz XXI odbył się w Warszawie. Podczas 10 dni festiwalowych odbyło się ponad 700 spotkań, które zgromadziły pasjonatów nauki. Podobnie jak w latach ubiegłych, w gronie popularyzatorów wiedzy znaleźli się przedstawiciele Wydziału Nauki o Zdrowiu i Wydziału Farmaceutycznego WUM.

W zajęciach zorganizowanych przez naszą Uczelnię wzięło udział prawie 400 osób. Z myślą o uczestnikach - zarówno dzieciach jak i dorosłych, przygotowano wiele atrakcji, które zaprezentowano na wykładach, pokazach oraz warsztatach.

Podczas spotkań poprowadzonych przez naszych naukowców, można było m. in. uzyskać odpowiedź na pytania, jak uchronić się przed rakiem czy też, co naprawdę mówią nam reklamy leków. Odwiedzający mieli także sposobność dowiedzieć się, skąd się bierze postęp w medycynie i czy społeczeństwo jest przygotowane do prokreacji osób niepełnosprawnych.
Zorganizowano również pokaz ilustrujący wszystkie etapy rozwoju płodowego człowieka oraz jego narodziny.
Z myślą o gościach festiwalu pracownicy Wydziału Farmaceutycznego przygotowali prezentację pokazującą, skąd się bierze kolor jedzenia i co wpływa na jego intensywność, przekonywali także do tego, aby jeść kolorowo. Opowiedziano również o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w okulistyce, które wykorzystują terapię genową oraz zorganizowano  ćwiczenia praktyczne z przygotowania genomowego preparatu do oczu i maści.

W programie festiwalu znalazły się także wykłady traktujące o miejscu i roli zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia oraz pielęgniarstwie klinicznym jako zawodzie przyszłości.

Wydział Nauki o Zdrowiu był na Festiwalu reprezentowany przez:
Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej,
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka,
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego oraz SKN Biologii Komórki Nowotworowej, SKN Położnych, SKN Dietetyków

Z ramienia Wydziału Farmaceutycznego Uczelnię reprezentowały: 
Zakład Chemii Fizycznej,
Zakład Farmacji Stosowanej,
Zakład Chemii Leków

 

 

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_0305.jpg
IMG_0308.jpg
IMG_0310.jpg
IMG_0322.jpg
IMG_0332.jpg
IMG_0345.jpg
IMG_0358.jpg
IMG_0365.jpg
IMG_0375.jpg
IMG_0377.jpg
IMG_0396.jpg
IMG_0447.jpg
IMG_0457.jpg
IMG_0465.jpg
IMG_0471.jpg
IMG_0482.jpg
IMG_0485.jpg
IMG_0489.jpg
IMG_0512.jpg
IMG_0515.jpg
IMG_0523.jpg
IMG_0532.jpg
IMG_0543.jpg
IMG_0547- 2.jpg
963A1560.jpg
963A1574.jpg
963A1575.jpg
963A1588.jpg
963A1602.jpg
963A1623.jpg
963A1625.jpg
963A1637.jpg
963A1646.jpg
963A1658.jpg
963A1662.jpg
963A1671.jpg
963A1706.jpg
963A1719.jpg
963A1723.jpg
963A1726.jpg
963A1765.jpg
963A1773.jpg
963A1782.jpg
963A1786.jpg
963A1789.jpg
963A1792.jpg
963A1800.jpg
963A1844.jpg
963A1877.jpg
963A1889.jpg
963A1990.jpg
963A1994.jpg
963A2012.jpg
963A2030.jpg
963A2079.jpg
963A2132.jpg
963A2150.jpg
963A2166.jpg
963A2193.jpg
963A2204.jpg
963A2213.jpg
963A2220.jpg
963A2244.jpg
963A2264.jpg
963A2270.jpg
963A2274.jpg
963A2330.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube