Polski     English
Kontrast:

Tekst

Current Size: 87%

Godło Polski

16 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK

W dniach 9-10 czerwca w Centrum Dydaktycznym naszej Uczelni odbyła się 16 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Hasło spotkania brzmiało „Kardiologia dziecięca 2017 – gorące tematy”. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś oraz  Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. Piotr Hoffman.

Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK jest najważniejszym wydarzeniem szkoleniowo-naukowym dla środowiska kardiologów dziecięcych w Polsce. W tym roku, zaszczyt zorganizowania konferencji przypadł Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM.

W przeddzień konferencji, w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyły się praktyczne warsztaty dla uczestników konferencji: z EKG w komorowych zaburzeniach rytmu serca, kardiologii płodowej, nowych metod oceny funkcji komór serca  oraz interaktywne zajęcia z nowoczesnych metod leczenia inwazyjnego połączone z transmisją na żywo zabiegów:  interwencyjnego i ablacji. W czasie przekazu zabiegów, omówiono wszystkie praktyczne aspekty związane z kwalifikacją, informacjami dla rodziców i pacjentów oraz postępowaniem po zabiegu. Uczestnicy mieli możliwość interaktywnie śledzić zabiegi, zadawać na bieżąco pytania operatorom i niejako zwiedzić najnowocześniej wyposażone pracownie do leczenia inwazyjnego wad serca i zaburzeń rytmu serca u dzieci.

Oficjalnego otwarcia sympozjum w dniu 9 czerwca dokonali Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - prof. Bożena Werner i dr Tomasz Floriańczyk. Do zebranych zwrócił się również prof. Jacek Białkowski - Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Konsultant Krajowy ds. kardiologii dziecięcej.

W imieniu Władz Uczelni wszystkich uczestników konferencji przywitał Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji – prof. Wojciech Braksator. Odczytał on list JM Rektora, który pogratulował Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK skutecznych działań na rzecz efektywnego leczenia małych pacjentów. Z uznaniem wyraził się o liście prelegentów reprezentujących wysoki poziom merytoryczny i podkreślił, że wielkim atutem konferencji jest jej interdyscyplinarny charakter. Wyraził także nadzieję, że spotkanie będzie stanowiło znakomitą platformę do prezentacji osiągnięć w zakresie diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych u dzieci oraz przysłuży się integracji środowiska kardiologów.

Część wykładową poprzedziły dwie prezentacje poświęcone zmarłym w tym roku nestorom polskiej kardiologii dziecięcej - prof. Krystynie Kubickiej i prof. Jerzemu Świderskiemu. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Program konferencji obejmował tematy związane z najbardziej aktualnymi problemami związanymi z diagnostyką i terapią schorzeń układu sercowo-naczyniowego u dzieci, począwszy od okresu płodowego i noworodkowego do młodego dorosłego. Pierwszą część spotkania poświęcono zagadnieniom dotyczącym prewencji chorób serca. Kolejne sesje dotyczyły diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych.

Zaproszeni eksperci omówili zagadnienia związane z krytycznym zwężeniem zastawki aortalnej i zespołem hypoplazji lewego serca, możliwości leczenia interwencyjnego i kardiochirurgicznego wad serca, komorowe zaburzenia rytmu serca, problemy kardiologiczne u sportowców i młodocianych z wadami serca oraz nowości diagnostyce, kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii. Wykłady odbywały się w dwóch równoległych panelach dyskusyjnych, a każdy z uczestników miał możliwość wyboru najbardziej interesujących go wykładów.

Drugi dzień konferencji tradycyjnie był poświęcony prezentacjom najciekawszych przypadków klinicznych. Młodzi lekarze, reprezentujący wszystkie ośrodki kardiologii dziecięcej przedstawiali trudne, dyskusyjne i niejednokrotnie zaskakujące historie kardiologiczne pacjentów. Uczestnicy konferencji w wyniku głosowania wybrali najlepiej przygotowany i przedstawiony wykład, którego autor uzyskał grant na udział w przyszłorocznej konferencji. Laureatem grantu została lek. Halszka Kamińska z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego, która po mistrzowsku pokazała jak w logiczny, usystematyzowany sposób można rozwiązać niespotykany problem kliniczny.  

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_2932.jpg
ablacja 2.jpg
ablacja 3.jpg
ablacja 4.jpg
ablacja1.jpg
Konferencja_Sekcji_Kardiologii_Dziecej_warsztaty interwencja.jpg
IMG_0005.jpg
IMG_0061.jpg
IMG_0078.jpg
IMG_0158.jpg
IMG_0177.jpg
IMG_0206.jpg
IMG_0268.jpg
IMG_0276.jpg
IMG_0472.jpg
IMG_0638.jpg
IMG_0668.jpg
IMG_0769.jpg
IMG_0802.jpg
IMG_0956.jpg
IMG_1053.jpg
IMG_1127.jpg
IMG_1143.jpg
IMG_1170.jpg
IMG_1181.jpg
IMG_1288.jpg
IMG_1298.jpg
IMG_1334.jpg
IMG_1398.jpg
IMG_1422.jpg
IMG_1476.jpg
IMG_1490.jpg
IMG_1554.jpg
IMG_1569.jpg
IMG_1633.jpg
IMG_1766.jpg
IMG_1785.jpg
IMG_1854.jpg
IMG_1906.jpg
IMG_1918.jpg
IMG_1981.jpg
IMG_2085.jpg
IMG_2114.jpg
IMG_2133.jpg
IMG_2156.jpg
IMG_2180.jpg
IMG_2206.jpg
IMG_2234.jpg
IMG_2320.jpg
IMG_2379.jpg
IMG_2459.jpg
IMG_2465.jpg
IMG_2511.jpg
IMG_2551.jpg
IMG_2619.jpg
IMG_2761.jpg
IMG_2824.jpg
IMG_2843.jpg
IMG_2848.jpg
Zespół kliniki  na zakończeniu.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube