Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

„Strategia Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2017-2020 – Analiza SWOT” przyjęta uchwałą Senatu WUM

10 kwietnia br., w czasie posiedzenia Senatu, jednogłośną decyzją, uchwalono „Strategię Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2017-2020 – Analizę SWOT”.

Dokument jest raportem SWOT, identyfikującym mocne i słabe strony głównych obszarów działania WUM, szanse i zagrożenia w obszarze nauki, dydaktyki, działalności leczniczo-usługowej. Został opracowany przez Kolegium Rektorskie i Dziekanów Wydziałów naszej Uczelni. Autorami strategii są: prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś – Rektor, prof. dr hab. med. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. farm. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. dr hab. med. Andrzej Deptała – Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, dr hab. med. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji oraz: w imieniu Kolegium Dziekańskiego I Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. med. Paweł Włodarski, w imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. farm. Piotr Wroczyński, w imieniu Kolegium Dziekańskiego II Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. med. Marek Kuch, w imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. dr hab. med. Piotr Małkowski, w imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. dr hab. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, w imieniu Kolegium Dziekańskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego – prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński. Strategię zredagowała mgr Marta Wojtach – Dyrektor Biura Prasowego – Rzecznik Prasowy naszej Uczelni.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube