Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta delegacji uczelni chińskiej Jinan University

4 kwietnia 2017 roku w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie delegacji uczelni chińskiej - Jinan University i przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W trakcie spotkania omówiono szczegóły przyszłej współpracy i wymiany akademickiej. Planowana kooperacja obu szkół wyższych obejmowałaby wymianę wykładowców, naukowców, studentów, doktorantów, współpracę naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu, uczestniczyli przedstawiciele Jinan University: prof. HU Jun - Rektor,  prof. PU Ruoqian – Dyrektor Biura Wymiany Międzynarodowej i Współpracy, prof. Zhang Zhenjiang – Dziekan ds. Studiów Międzynarodowych; prof. XU Anding – Prodziekan ds. Pierwszego Szpitala Klinicznego; ze strony naszej Uczelni: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM - prof. Krzysztof J. Filipiak, Władze Dziekańskie: prof. Lidia Rudnicka, prof. Kazimierz Szopiński, prof. Joanna Kolmas oraz kierownicy i przedstawiciele Katedr i Klinik: prof. Sergiusz Jóźwiak, dr hab. Ernest Kuchar, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska i p.o. Kierownika Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim – mgr Magdalena Kawałczewska.

Podczas dyskusji omówiono możliwe płaszczyzny wzajemnej współpracy i udział we wspólnych projektach. Planowane jest podpisanie umowy bilateralnej.

Planowana współpraca przyczyni się do wzrostu mobilności naszych studentów i badaczy oraz do rozwoju badań naukowych prowadzonych w obydwu Uczelniach.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny

01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
09.jpg
11.jpg
12.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube